logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif

Säkerhetsövning testar beredskapen

Medarbetarna på Algol Chemicals lager i Åbo deltog nyligen i en säkerhetsövning. Scenariot var att en person hade träffats av en fallande kemikaliebehållare och blivit fastklämd under en truck.

Algol Chemicals lager i Åbo hamn ordnade en säkerhetsövning i samarbete med Securitas. I första delen av övningen testade man beredskapen i en situation där en person blivit fastklämd under en truck. Den andra delen genomfördes i en brandsimulator där man övade på att släcka en brinnande spis med brandfilt och att släcka en brinnande person, ett elskåp och en brand på en öppen plats med handsläckare.

”Deltagarna visste hur de skulle agera i situationen. Vi behövde inte avbryta övningen alls, vilket vi skulle ha gjort om deltagarna hade gjort något som i en verklig situation skulle ha utsatt offret eller andra personer för fara. Alla kunde hantera brandsläckaren utan att utbildaren behövde ingripa. Medarbetarna deltog både i övningen och i den efterföljande diskussionen med en positiv attityd och ett öppet sinne. Site Manager Kimmo Koskinen uppmuntrade sitt team att tänka på säkerheten och deltagarna i övningen var mycket intresserade och motiverade”, summerar utbildaren Karim Boughani och berömmer enhetens säkerhetskultur.