logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif

Säkerhetsövning testar beredskapen

Medarbetarna på Algol Chemicals lager i Åbo deltog nyligen i en säkerhetsövning. Scenariot var att en person hade träffats av en fallande kemikaliebehållare och blivit fastklämd under en truck.

Algol Chemicals lager i Åbo hamn ordnade en säkerhetsövning i samarbete med Securitas. I första delen av övningen testade man beredskapen i en situation där en person blivit fastklämd under en truck. Den andra delen genomfördes i en brandsimulator där man övade på att släcka en brinnande spis med brandfilt och att släcka en brinnande person, ett elskåp och en brand på en öppen plats med handsläckare.

”Deltagarna visste hur de skulle agera i situationen. Vi behövde inte avbryta övningen alls, vilket vi skulle ha gjort om deltagarna hade gjort något som i en verklig situation skulle ha utsatt offret eller andra personer för fara. Alla kunde hantera brandsläckaren utan att utbildaren behövde ingripa. Medarbetarna deltog både i övningen och i den efterföljande diskussionen med en positiv attityd och ett öppet sinne. Site Manager Kimmo Koskinen uppmuntrade sitt team att tänka på säkerheten och deltagarna i övningen var mycket intresserade och motiverade”, summerar utbildaren Karim Boughani och berömmer enhetens säkerhetskultur.

Nyheter och artiklar

2020-05-07
Vårt stöd till ansvarsfull produktion av palmolja

2020-04-06
Endast lindriga störningar i våra materialleveranser – försäljningen betjänar också under undantagstiden

2020-03-03
Våra kunder upplever oss som en tillförlitlig partner

2020-01-20
Algol Oy har sålt sin andel i Crisolteq Oy till Fortum

2019-10-21
Lyckade partnerskap skapar fördelar för båda parter: Algol Chemicals bidrar till utvecklingen av Evoniks digitala distributionsplattform

2019-07-12
Sales Manager Industrials and Energy & Environment, for Baltic countries

2019-01-03
Algols 125-årsjubileum börjar - Ansvar styr hela vår verksamhet

2018-09-12
Algol Chemicals lanserade ny produkt vid Kungstravet i Finland

2018-05-23
Algol Chemicals startar samarbete med aromföretaget Takasago

2018-03-26
HYET Sweet sötningsmedel nu från Algol Chemicals

2018-02-21
En framgångssaga: IGIS, Litauen

2017-12-11
Våra kunder tycker om oss

2017-08-01
Mot ännu bättre service - Våra serviceprinciper

2016-12-05
Algol Chemicals klart bättre än branschgenomsnittet i SQAS

2016-12-05
Algol Chemicals deltar i storolycksövning 7.12 vid Åbo hamn

2016-09-30
Responsible Care hos Algol Chemicals

2016-07-29
TMT 15: Ett säkert sätt att avlägsna tungmetaller från rökgaser och processvatten

2016-04-27
Kontroll inom energi­ och industrisektorn av utsläpp i luften och vatten

2016-02-26
Varifrån kommer saltet?

2016-02-25
TopTex B – längre livsängd för din asfalt

2016-01-25
Algol Chemicals köper indisk distributör

2015-12-18
Säkerhetsövning testar beredskapen

2015-07-01
Algol Chemicals stärker sin skandinaviska verksamhet genom förvärvet av Amixo AB

2015-06-11
Zinco Service: Ultraljud avslöjar sprickrisker

2015-06-03
Säkerheten särskilt viktig vid återanvändning av kemikalieförpackningar

2015-04-03
Ansvarsfull import av gruvkemikalier till Europa

2014-09-01
Kommunal avloppsrening för ett renare Östersjön