logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif

Säkerheten särskilt viktig vid återanvändning av kemikalieförpackningar

Som kemikalieimportör har man ett ansvar att garantera säker förvaring av kemikalier och se till att alla leveranser åker iväg med rätt klassificering, förpackning, märkningar och dokumentation.

Kemikalier som reagerar med varandra måste till exempel hållas separata såväl vid förpackning som på lagret och under transport.

Kemikalieleveranser kräver hållfasta förpackningsmaterial som tål att bli flyttade, lyfta och transporterade. Vi tar vårt ansvar för miljön genom att återanvända förpackningarna.

– Vi levererar kemikalierna i UN-märkta transportbehållare. De behållare som ska återanvändas granskas regelbundet och tvättas innan de återanvänds eller förstörs. Alla våra plastbehållare återanvänds som returplast, berättar Site Manager Kimmo Koskinen från Algol Chemicals enhet i Åbo hamn.

Även produkternas användare har ett stort ansvar för att kemikaliebehållare ska kunna återanvändas. Algol Chemicals erbjuder därför utbildningar i säker kemikaliehantering. Produktsäkerhetschef Piia Appelqvist vill påminna alla om att förpackningar som ska återanvändas måste hanteras på rätt sätt:

– Man får inte göra några märkningar på förpackningarna eller ta bort eller täcka etiketter med till exempel adressetiketter. Det är viktigt att veta vad som tidigare funnits i behållaren. För att garantera produkternas kvalitet och säkerhet får man inte heller tillsätta någonting i behållarna, inte ens vatten. Även redskapen som används för att tömma behållarna måste vara rena. Att blanda olika ämnen kan leda till oförutsägbara reaktioner senare.