logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif

Säkerheten särskilt viktig vid återanvändning av kemikalieförpackningar

Som kemikalieimportör har man ett ansvar att garantera säker förvaring av kemikalier och se till att alla leveranser åker iväg med rätt klassificering, förpackning, märkningar och dokumentation.

Kemikalier som reagerar med varandra måste till exempel hållas separata såväl vid förpackning som på lagret och under transport.

Kemikalieleveranser kräver hållfasta förpackningsmaterial som tål att bli flyttade, lyfta och transporterade. Vi tar vårt ansvar för miljön genom att återanvända förpackningarna.

– Vi levererar kemikalierna i UN-märkta transportbehållare. De behållare som ska återanvändas granskas regelbundet och tvättas innan de återanvänds eller förstörs. Alla våra plastbehållare återanvänds som returplast, berättar Site Manager Kimmo Koskinen från Algol Chemicals enhet i Åbo hamn.

Även produkternas användare har ett stort ansvar för att kemikaliebehållare ska kunna återanvändas. Algol Chemicals erbjuder därför utbildningar i säker kemikaliehantering. Produktsäkerhetschef Piia Appelqvist vill påminna alla om att förpackningar som ska återanvändas måste hanteras på rätt sätt:

– Man får inte göra några märkningar på förpackningarna eller ta bort eller täcka etiketter med till exempel adressetiketter. Det är viktigt att veta vad som tidigare funnits i behållaren. För att garantera produkternas kvalitet och säkerhet får man inte heller tillsätta någonting i behållarna, inte ens vatten. Även redskapen som används för att tömma behållarna måste vara rena. Att blanda olika ämnen kan leda till oförutsägbara reaktioner senare.

 

Nyheter och artiklar

2020-05-07
Vårt stöd till ansvarsfull produktion av palmolja

2020-04-06
Endast lindriga störningar i våra materialleveranser – försäljningen betjänar också under undantagstiden

2020-03-03
Våra kunder upplever oss som en tillförlitlig partner

2020-01-20
Algol Oy har sålt sin andel i Crisolteq Oy till Fortum

2019-10-21
Lyckade partnerskap skapar fördelar för båda parter: Algol Chemicals bidrar till utvecklingen av Evoniks digitala distributionsplattform

2019-07-12
Sales Manager Industrials and Energy & Environment, for Baltic countries

2019-01-03
Algols 125-årsjubileum börjar - Ansvar styr hela vår verksamhet

2018-09-12
Algol Chemicals lanserade ny produkt vid Kungstravet i Finland

2018-05-23
Algol Chemicals startar samarbete med aromföretaget Takasago

2018-03-26
HYET Sweet sötningsmedel nu från Algol Chemicals

2018-02-21
En framgångssaga: IGIS, Litauen

2017-12-11
Våra kunder tycker om oss

2017-08-01
Mot ännu bättre service - Våra serviceprinciper

2016-12-05
Algol Chemicals klart bättre än branschgenomsnittet i SQAS

2016-12-05
Algol Chemicals deltar i storolycksövning 7.12 vid Åbo hamn

2016-09-30
Responsible Care hos Algol Chemicals

2016-07-29
TMT 15: Ett säkert sätt att avlägsna tungmetaller från rökgaser och processvatten

2016-04-27
Kontroll inom energi­ och industrisektorn av utsläpp i luften och vatten

2016-02-26
Varifrån kommer saltet?

2016-02-25
TopTex B – längre livsängd för din asfalt

2016-01-25
Algol Chemicals köper indisk distributör

2015-12-18
Säkerhetsövning testar beredskapen

2015-07-01
Algol Chemicals stärker sin skandinaviska verksamhet genom förvärvet av Amixo AB

2015-06-11
Zinco Service: Ultraljud avslöjar sprickrisker

2015-06-03
Säkerheten särskilt viktig vid återanvändning av kemikalieförpackningar

2015-04-03
Ansvarsfull import av gruvkemikalier till Europa

2014-09-01
Kommunal avloppsrening för ett renare Östersjön