logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif

Endast lindriga störningar i våra materialleveranser – försäljningen betjänar också under undantagstiden

Vi stöder Finlands industri och strävar efter att på alla sätt möjliggöra kundernas fortsatta verksamhet trots undantagstillståndet.

Vi levererar råvaror och produkter till många företag och sammanslutningar som är viktiga för samhällets funktion. Under det undantagstillstånd, som vi nu lever och arbetar i, är det speciellt viktigt att trygga en fortsatt verksamhet.

Vi jobbar kontinuerligt för att förbättra säkerheten i alla våra arbetsuppgifter och på våra verksamhetsställen. För tillfället rekommenderar vi att alla anställda, vars uppgifter så tillåter, jobbar på distans.

I arbetsuppgifter där distansarbete inte är möjligt fäster vi särskild uppmärksamhet vid att uppgifterna kan utföras också under coronapandemin. Vi har gett cheferna anvisningar om att påminna de anställda om korrekta arbetssätt för att hålla en hög hygiennivå också medan man utför sina arbetsuppgifter. Dessutom följer våra anställda specialanvisningarna för varje verksamhetsställe.

Vi har förberett oss på eventuella störningar

Vårt företag tillhandahåller ett brett sortiment industri- och specialkemikalier samt polymerer för industrins produktionsprocesser. Coronapandemins effekter på våra råvaru- och materialleveranser har tills vidare varit små och vi har kunnat leverera nästan alla beställningar. Vi har ändå förberett oss på att störningar kan uppträda i leveranskedjorna och logistiken för vissa produkter.

Vi följer noggrant med utvecklingen på marknaden och de beslut som påverkar våra huvudmäns leveranser. Vid eventuella långvariga förseningar kontaktar vi våra kunder direkt.

Trots coronapandemin betjänar vår kundtjänst och försäljning normalt.

Våra kontaktuppgifter:

- Se försäljningens kontaktuppgifter.
- Fyll i kontaktblanketten.

Nyheter och artiklar

2020-05-07
Vårt stöd till ansvarsfull produktion av palmolja

2020-04-06
Endast lindriga störningar i våra materialleveranser – försäljningen betjänar också under undantagstiden

2020-03-03
Våra kunder upplever oss som en tillförlitlig partner

2020-01-20
Algol Oy har sålt sin andel i Crisolteq Oy till Fortum

2019-10-21
Lyckade partnerskap skapar fördelar för båda parter: Algol Chemicals bidrar till utvecklingen av Evoniks digitala distributionsplattform

2019-07-12
Sales Manager Industrials and Energy & Environment, for Baltic countries

2019-01-03
Algols 125-årsjubileum börjar - Ansvar styr hela vår verksamhet

2018-09-12
Algol Chemicals lanserade ny produkt vid Kungstravet i Finland

2018-05-23
Algol Chemicals startar samarbete med aromföretaget Takasago

2018-03-26
HYET Sweet sötningsmedel nu från Algol Chemicals

2018-02-21
En framgångssaga: IGIS, Litauen

2017-12-11
Våra kunder tycker om oss

2017-08-01
Mot ännu bättre service - Våra serviceprinciper

2016-12-05
Algol Chemicals klart bättre än branschgenomsnittet i SQAS

2016-12-05
Algol Chemicals deltar i storolycksövning 7.12 vid Åbo hamn

2016-09-30
Responsible Care hos Algol Chemicals

2016-07-29
TMT 15: Ett säkert sätt att avlägsna tungmetaller från rökgaser och processvatten

2016-04-27
Kontroll inom energi­ och industrisektorn av utsläpp i luften och vatten

2016-02-26
Varifrån kommer saltet?

2016-02-25
TopTex B – längre livsängd för din asfalt

2016-01-25
Algol Chemicals köper indisk distributör

2015-12-18
Säkerhetsövning testar beredskapen

2015-07-01
Algol Chemicals stärker sin skandinaviska verksamhet genom förvärvet av Amixo AB

2015-06-11
Zinco Service: Ultraljud avslöjar sprickrisker

2015-06-03
Säkerheten särskilt viktig vid återanvändning av kemikalieförpackningar

2015-04-03
Ansvarsfull import av gruvkemikalier till Europa

2014-09-01
Kommunal avloppsrening för ett renare Östersjön