logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif

Ansvarsfull import av gruvkemikalier till Europa

Den globaliserade produktionen av industrikemikalier har medfört nya utmaningar för hållbarhetsutredningar i leveranskedjan. På tillväxtmarknaderna har bestämmelserna om till exempel miljöaspekter och säkerhet ännu inte nått den nivå som européer är vana vid. Europeiska kemikalieanvändare har därför en viktig roll när de formulerar sina avtal med producenterna och anger vilka hållbarhetskrav som ska gälla.

Vem har ansvaret?

Finland är EU-områdets ledande producent av guld och nickel och dess enda kromproducent. I Finland finns drygt 50 aktiva gruvor och dagbrott. Gruvföretagen med verksamhet i Finland och finländsk expertis spelar därför en avgörande roll i utvecklingen av hållbara, ekonomiska och innovativa sätt att utnyttja naturresurser och material.

Merparten av de xantater som används som anrikningskemikalier i finländska gruvor importeras från länder utanför Europa.
– Xantatproduktionen i Europa är småskalig och kan inte tillgodose industrins behov. Om ett företag beslutar att själv importera kemikalier från länder utanför EU måste företaget efter en viss gräns också uppfylla de krav som ställs på importörer. Att registrera ett ämne enligt REACH kan kosta företaget hundratusentals euro. Det har lett till hög efterfrågan på en ny slags partner som tar hand om import av kemikalier från länder utanför EU och den tillhörande REACH-registreringen, berättar Birgitta Bergén-Kavanto från Algol Chemicals.

Om en producent utanför EU inte har utsett en så kallad enda representant inom EU för att fullgöra skyldigheterna enligt REACH, åligger det importören att sköta registreringen. Registreringsskyldigheten gäller om man importerar över 100 ton av ett ämne som omfattas av REACH-direktivet, antingen som sådant eller som del av någon beredning. År 2018 kommer gränsen att sänkas till 1 000 kg om året.

– Gruvföretagen i Finland är i regel mycket ansvarsfulla aktörer. Våra kundföretag är mycket medvetna om skyldigheterna som REACH innebär. Men det är inte många kemikalieanvändare som ensamma vill ta ansvar för det komplicerade och resursintensiva registreringsarbetet. Därför ser man gärna att importören och producenten tar hand om skyldigheterna, konstaterar Bergén-Kavanto.

Olika uppfattningar och fiffel med reglerna

I en del länder med stor kemikalieproduktion som Kina och Indien är kunskapen om hållbarhets- och miljöfrågor fortfarande bristfällig.

– När det gäller xantatimport blev det till exempel snabbt klart att den kinesiska producenten saknade erfarenhet av direkt kemikalieförsäljning till Europa och våra europeiska direktiv om användning och registrering av kemikalier. Då var det vår uppgift som en ansvarsfull aktör att erbjuda vår expertis om REACH till stöd för både producenten och användarna, berättar Birgitta Bergén-Kavanto från Algol Chemicals om bakgrunden till registreringen.

– Som importör tar vi givetvis också hand om myndighetskontakter och mellanlagring, vilket bidrar till en effektiv logistik. Visserligen vore det möjligt att kringgå bestämmelserna under en tid genom att importera mindre mängder kemikalier via olika företag så att ingen enskild aktör överskrider gränsen för registrering. Denna typ arrangemang har förekommit på marknaden. Men vi ville respektera REACH-direktivets anda och garantera att våra kunders kemikalier produceras och importeras på ett ansvarsfullt sätt genom ett enda företag och inte via ett flertal olika leverantörer, förklarar Bergén-Kavanto utgångsläget för registreringsbeslutet.

Registreringen omfattar bland annat insamling av forskningsmaterial och ämnesidentifiering med hjälp av laboratorieprover.
– Processen tog drygt ett år, men nu kan vi med stolthet säga att vi är den ledande registrerade importören av kaliumamylxantat. Algol Chemicals är den enda leverantören med REACH-registrering för dessa produkter, säger Bergén-Kavanto.

Ansvaret fortsätter efter registreringen

Registreringen innefattar inte några egentliga inspektionsbesök på produktionsanläggningen.
– Innan vi började importera ämnet gjorde vi på eget initiativ ett inspektionsbesök på fabriken i Kina. I det skedet var fabriken inte ens riktigt klar. Till vår glädje fick vi dock se en fullständigt automatiserad sluten process och goda arbetsförhållanden, säger Bergén-Kavanto.

REACH-registreringsnumret innebär heller inte slutet på hållbarhetssamarbetet med leverantörerna.
– Våra kemikalieleverantörer har gedigen processkunskap och expertis inom gruvindustrin. Vi har tillgång till teknisk support för allt från processtyrning till analyser och tester. Gruvbesök kan göras, liksom laboratorieprover i leverantörens lokaler. Vi har redan kommit överens om ett gemensamt besök på fabriken i Kina med vår största kund för att inspektera processerna och produktkvaliteten. Genom att göra hela leveranskedjan transparent vill vi övertyga våra kunder om att produkterna och verksamheten håller en hög nivå och utvecklas kontinuerligt, berättar Bergén-Kavanto.

REACH =
Registration,
Evaluation,
Authorisation and Restriction of
CHemicals.

Nyheter och artiklar

2020-05-07
Vårt stöd till ansvarsfull produktion av palmolja

2020-04-06
Endast lindriga störningar i våra materialleveranser – försäljningen betjänar också under undantagstiden

2020-03-03
Våra kunder upplever oss som en tillförlitlig partner

2020-01-20
Algol Oy har sålt sin andel i Crisolteq Oy till Fortum

2019-10-21
Lyckade partnerskap skapar fördelar för båda parter: Algol Chemicals bidrar till utvecklingen av Evoniks digitala distributionsplattform

2019-07-12
Sales Manager Industrials and Energy & Environment, for Baltic countries

2019-01-03
Algols 125-årsjubileum börjar - Ansvar styr hela vår verksamhet

2018-09-12
Algol Chemicals lanserade ny produkt vid Kungstravet i Finland

2018-05-23
Algol Chemicals startar samarbete med aromföretaget Takasago

2018-03-26
HYET Sweet sötningsmedel nu från Algol Chemicals

2018-02-21
En framgångssaga: IGIS, Litauen

2017-12-11
Våra kunder tycker om oss

2017-08-01
Mot ännu bättre service - Våra serviceprinciper

2016-12-05
Algol Chemicals klart bättre än branschgenomsnittet i SQAS

2016-12-05
Algol Chemicals deltar i storolycksövning 7.12 vid Åbo hamn

2016-09-30
Responsible Care hos Algol Chemicals

2016-07-29
TMT 15: Ett säkert sätt att avlägsna tungmetaller från rökgaser och processvatten

2016-04-27
Kontroll inom energi­ och industrisektorn av utsläpp i luften och vatten

2016-02-26
Varifrån kommer saltet?

2016-02-25
TopTex B – längre livsängd för din asfalt

2016-01-25
Algol Chemicals köper indisk distributör

2015-12-18
Säkerhetsövning testar beredskapen

2015-07-01
Algol Chemicals stärker sin skandinaviska verksamhet genom förvärvet av Amixo AB

2015-06-11
Zinco Service: Ultraljud avslöjar sprickrisker

2015-06-03
Säkerheten särskilt viktig vid återanvändning av kemikalieförpackningar

2015-04-03
Ansvarsfull import av gruvkemikalier till Europa

2014-09-01
Kommunal avloppsrening för ett renare Östersjön