logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif

Algol Chemicals köper indisk distributör

Algol Chemicals har idag förvärvat den indiska distributören Dynamic Orbits Advisory Private Limited.

Dynamic Orbits är en betydande kemikaliedistributör baserad i Delhi i Indien. Företaget fokuserar på tre segment – Polymers, Coatings och Life Science – och erbjuder dessutom sourcing och regulatoriska tjänster med anknytning till REACH-registrering. Dynamic Orbits har enheter i Delhi och Mumbai.

”För oss är detta en unik möjlighet att få in en fot på den snabbt växande distributörsmarknaden i Indien. Dynamic Orbits är känt för sina förstklassiga tjänster, sin kompetenta och engagerade personal och sin omfattande produktportfölj”, säger Algol Chemicals verkställande direktör Juha Jokinen. ”Dynamic Orbits är Algol Chemicals andra förvärv under de senaste 12 månaderna. Vårt mål är att fortsätta utöka och utveckla vår verksamhet inom kemikalie- och råvarudistribution.”

”Vi på Dynamic Orbits är entusiastiska över det nya partnerskapet. Algol är ett respekterat namn inom den europeiska kemikaliebranschen. Vi har en stark position i ett område med stark ekonomisk tillväxt och tror att denna affär kan bli en vändpunkt för vår tillväxtstrategi”, säger Dynamic Orbits grundare BL Bajaj.

”Expansionen till Indien är en historisk milstolpe för oss, men vi ser det också som en naturlig del av våra tillväxtambitioner. Samtidigt fortsätter vi fokusera på att stärka och utöka verksamheten på våra befintliga marknader. BL Bajaj har tillsammans med personalen på Dynamic Orbits byggt upp en mycket framgångsrik verksamhet. Vi är tacksamma för förtroendet och för att vi nu kan fortsätta med detta arbete”, säger Alexander Bargum, verkställande direktör för Algolkoncernen och styrelseordförande för Algol Chemicals.

Dynamic Orbits är idag ett helägt dotterbolag till Algol Chemicals och förändringen kommer varken att påverka kund- och leverantörsrelationerna eller Dynamic Orbits personal.

 

Nyheter och artiklar

2020-05-07
Vårt stöd till ansvarsfull produktion av palmolja

2020-04-06
Endast lindriga störningar i våra materialleveranser – försäljningen betjänar också under undantagstiden

2020-03-03
Våra kunder upplever oss som en tillförlitlig partner

2020-01-20
Algol Oy har sålt sin andel i Crisolteq Oy till Fortum

2019-10-21
Lyckade partnerskap skapar fördelar för båda parter: Algol Chemicals bidrar till utvecklingen av Evoniks digitala distributionsplattform

2019-07-12
Sales Manager Industrials and Energy & Environment, for Baltic countries

2019-01-03
Algols 125-årsjubileum börjar - Ansvar styr hela vår verksamhet

2018-09-12
Algol Chemicals lanserade ny produkt vid Kungstravet i Finland

2018-05-23
Algol Chemicals startar samarbete med aromföretaget Takasago

2018-03-26
HYET Sweet sötningsmedel nu från Algol Chemicals

2018-02-21
En framgångssaga: IGIS, Litauen

2017-12-11
Våra kunder tycker om oss

2017-08-01
Mot ännu bättre service - Våra serviceprinciper

2016-12-05
Algol Chemicals klart bättre än branschgenomsnittet i SQAS

2016-12-05
Algol Chemicals deltar i storolycksövning 7.12 vid Åbo hamn

2016-09-30
Responsible Care hos Algol Chemicals

2016-07-29
TMT 15: Ett säkert sätt att avlägsna tungmetaller från rökgaser och processvatten

2016-04-27
Kontroll inom energi­ och industrisektorn av utsläpp i luften och vatten

2016-02-26
Varifrån kommer saltet?

2016-02-25
TopTex B – längre livsängd för din asfalt

2016-01-25
Algol Chemicals köper indisk distributör

2015-12-18
Säkerhetsövning testar beredskapen

2015-07-01
Algol Chemicals stärker sin skandinaviska verksamhet genom förvärvet av Amixo AB

2015-06-11
Zinco Service: Ultraljud avslöjar sprickrisker

2015-06-03
Säkerheten särskilt viktig vid återanvändning av kemikalieförpackningar

2015-04-03
Ansvarsfull import av gruvkemikalier till Europa

2014-09-01
Kommunal avloppsrening för ett renare Östersjön