logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif

Algol Chemicals klart bättre än branschgenomsnittet i SQAS

SQAS är ett system för utvärdering av säkerhet, kvalitet och miljöaspekter hos europeiska logistikföretag och kemikaliedistributörer. Syftet med frågorna i utvärderingen är att utreda hur väl företaget följer principerna i Responsible Care-programmet i praktiken. I en utvärdering som genomfördes år 2016 fick Algol Chemicals 90 poäng av 100, medan branschgenomsnittet ligger kring 80. Utvärderingen har gjorts hos totalt 253 kemikaliedistributörer i Europa.

 Algol Chemicals verksamhet är klart bättre än branschgenomsnittet särskilt inom följande områden:

  

BEDÖMNINGSOMRÅDE

VÅRA POÄNG (MAX 100)

BRANSCHGENOMSNITT

efterlevnad av lagar

100

72

utbildning

100

93

riskhantering

98

82

kontinuerlig utveckling

92

74

samhällskontakter

75

53

- Det enda området där vi låg en aning under genomsnittet var krishantering med 79 poäng (branschgenomsnittet är 83). Vi kommer i år att utveckla vår krishanteringsförmåga bland annat genom att i december delta i Hazard-projektets räddningsövning, berättar Algol Chemicals kvalitets- och miljöchef Maaret Karlsson.

 

Mer information:

Responsible Care-programmet i praktiken

Hazard-projektets mål