logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif

Algol Chemicals klart bättre än branschgenomsnittet i SQAS

SQAS är ett system för utvärdering av säkerhet, kvalitet och miljöaspekter hos europeiska logistikföretag och kemikaliedistributörer. Syftet med frågorna i utvärderingen är att utreda hur väl företaget följer principerna i Responsible Care-programmet i praktiken. I en utvärdering som genomfördes år 2016 fick Algol Chemicals 90 poäng av 100, medan branschgenomsnittet ligger kring 80. Utvärderingen har gjorts hos totalt 253 kemikaliedistributörer i Europa.

 Algol Chemicals verksamhet är klart bättre än branschgenomsnittet särskilt inom följande områden:

  

BEDÖMNINGSOMRÅDE

VÅRA POÄNG (MAX 100)

BRANSCHGENOMSNITT

efterlevnad av lagar

100

72

utbildning

100

93

riskhantering

98

82

kontinuerlig utveckling

92

74

samhällskontakter

75

53

- Det enda området där vi låg en aning under genomsnittet var krishantering med 79 poäng (branschgenomsnittet är 83). Vi kommer i år att utveckla vår krishanteringsförmåga bland annat genom att i december delta i Hazard-projektets räddningsövning, berättar Algol Chemicals kvalitets- och miljöchef Maaret Karlsson.

 

Mer information:

Responsible Care-programmet i praktiken

Hazard-projektets mål

 

 

 

Nyheter och artiklar

2020-05-07
Vårt stöd till ansvarsfull produktion av palmolja

2020-04-06
Endast lindriga störningar i våra materialleveranser – försäljningen betjänar också under undantagstiden

2020-03-03
Våra kunder upplever oss som en tillförlitlig partner

2020-01-20
Algol Oy har sålt sin andel i Crisolteq Oy till Fortum

2019-10-21
Lyckade partnerskap skapar fördelar för båda parter: Algol Chemicals bidrar till utvecklingen av Evoniks digitala distributionsplattform

2019-07-12
Sales Manager Industrials and Energy & Environment, for Baltic countries

2019-01-03
Algols 125-årsjubileum börjar - Ansvar styr hela vår verksamhet

2018-09-12
Algol Chemicals lanserade ny produkt vid Kungstravet i Finland

2018-05-23
Algol Chemicals startar samarbete med aromföretaget Takasago

2018-03-26
HYET Sweet sötningsmedel nu från Algol Chemicals

2018-02-21
En framgångssaga: IGIS, Litauen

2017-12-11
Våra kunder tycker om oss

2017-08-01
Mot ännu bättre service - Våra serviceprinciper

2016-12-05
Algol Chemicals klart bättre än branschgenomsnittet i SQAS

2016-12-05
Algol Chemicals deltar i storolycksövning 7.12 vid Åbo hamn

2016-09-30
Responsible Care hos Algol Chemicals

2016-07-29
TMT 15: Ett säkert sätt att avlägsna tungmetaller från rökgaser och processvatten

2016-04-27
Kontroll inom energi­ och industrisektorn av utsläpp i luften och vatten

2016-02-26
Varifrån kommer saltet?

2016-02-25
TopTex B – längre livsängd för din asfalt

2016-01-25
Algol Chemicals köper indisk distributör

2015-12-18
Säkerhetsövning testar beredskapen

2015-07-01
Algol Chemicals stärker sin skandinaviska verksamhet genom förvärvet av Amixo AB

2015-06-11
Zinco Service: Ultraljud avslöjar sprickrisker

2015-06-03
Säkerheten särskilt viktig vid återanvändning av kemikalieförpackningar

2015-04-03
Ansvarsfull import av gruvkemikalier till Europa

2014-09-01
Kommunal avloppsrening för ett renare Östersjön