logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif

Högre draghållfasthet och bättre formbarhet vid lägre temperaturer och ökad viskositet vid högre temperaturer

Toptex B

EN POLYMER SOM FÅR DIN ASFALT ATT HÅLLA LÄNGRE

Toptex B är en SBR-latexpolymer med hög torrhalt som utvecklats särskilt för att modifiera katjoniska bitumenemulsioner. När den blandas med en katjonisk bitumenmulsion får man en jämn homogen blandning med förbättrade egenskaper.

Toptex B modifierar asfaltemulsionen och förbättrar dess viskositets- och temperaturegenskaper, till exempel flöde och elasticitet. Det resulterar i högre draghållfasthet och bättre formbarhet vid lägre temperaturer och ökad viskositet vid högre temperaturer. Även bindemedlets vidhäftning till stenmaterialet förbättras, vilket minskar materialförluster vid enkel ytbehandling.

Kontakta oss för mer information.