logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif

Våra leverantörer är välkända marknadsledare inom sin bransch

Polymerer, plast- och gummiindustri

Vi är specialiserade på olika tillsatser och hjälpkemikalier som används i plastindustrin. Vi har ett brett produktutbud av till exempel:

  • brandhämmare
  • antioxidanter
  • UV-stabilisatorer
  • processhjälpmedel
  • elastomerer
  • kolvätehartser

Vår portfolio innehåller också vår eget produkt, Toptex B, en SBR-latexpolymer med hög torrhalt som utvecklats särskilt för att modifiera katjoniska bitumenemulsioner. Toptex B är en polymer som får din asfalt att hålla längre. Läs mer av Toptex B >>

Våra leverantörer är välkända marknadsledare inom sin bransch och våra logistik- och lagertjänster garanterar tillförlitliga och flexibla leveranser. 

Ta kontakt
Customer Service Sweden +46 10 4969400 orders@algolchemicals.se