logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif

Vattenbehandling

Kemikalier för vattenbehandling från en tillförlitlig finländsk specialist. Omfattande produktutbud från högt ansedda europeiska tillverkare. Vi erbjuder även teknisk support för exempelvis användning och förvaring av produkterna. Våra specialister hjälper dig att hitta de bästa produkterna för dina behov.

Vi erbjuder bland annat: 

  • Fällningskemikalier: polyaluminiumklorid, PAC, PAX >> och aluminiumsulfat
  • Fällningskemikalier: järnbaserade PIX-produkter >> och Ferix-3
  • Fennofloc A och F
  • Desinfektionskemikalier: natriumhypoklorit, väteperoxid
  • Buffertlösningar, pH-justering, syror och lut
  • Ammoniaklösning >>
  • Biocider, permanganat, aktivt kol
  • Ett brett utbud av specialkemikalier

 

 

Ta kontakt
Timo Salonen +358 9 5099 436 timo.salonen@algol.com Peter Martens +45 9394 8282 peter.martens@algol.com