logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif

Rökgasrening

Kraven på avgas- och rökgasrening har skärpts avsevärt på senare år inom både trafik och industri. Luftföroreningar som kväve- och svaveloxider orsakar bland annat luftvägssjukdomar och försurning. Algol Chemicals bidrar till en bättre livskvalitet och miljö genom att leverera kemikalier för små och stora applikationer:

  • Minskning av kväveoxidutsläpp från trafik och förbränningsanläggningar (ammoniakgas >>, ammoniaklösning >> producerad i vår egen produktionsanläggning, urealösningar)
  • Syror, baser, neutraliseringskemikalier
Ta kontakt
Peter Martens +45 9394 8282 peter.martens@algol.com