logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif

Rökgasrening

Kraven på avgas- och rökgasrening har skärpts avsevärt på senare år inom både trafik och industri. Luftföroreningar som kväve- och svaveloxider orsakar bland annat luftvägssjukdomar och försurning. Algol Chemicals bidrar till en bättre livskvalitet och miljö genom att leverera kemikalier för små och stora applikationer:

  • Minskning av kväveoxidutsläpp från trafik och förbränningsanläggningar (ammoniakgas >>, ammoniaklösning >> producerad i vår egen produktionsanläggning, urealösningar)
  • Syror, baser, neutraliseringskemikalier
Ta kontakt
Harri Latonen +358 40 733 7873 harri.latonen@algol.com Amin Mehdipoor +46 702 16 89 57 amin.mehdipoor@algolchemicals.se