logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif

EN EKOLOGISK LÖSNING FÖR OLJESANERING - OILDEG

Mljövänlig OilDeg är en patenterad produktfamilj för sanering av vatten- och markområden som förorenats av oljeutsläpp med en bioremedieringsmetod. Det kan användas för sanering av allt från små oljeutsläpp i vatten till förorenade markmassor på hundratals ton.

OilDeg har ytaktiva egenskaper som förhindrar att oljan sprids i vatten eller mark samtidigt som produktens katalytiska egenskaper och näringsämnen skapar gynnsamma förhållanden för naturliga mikrober att bryta ned oljan biologiskt.

Det har bevisats kunna bryta ned råolja till 90 procent på tre månader.

Kontakta oss för mer information >>

 

Ta kontakt
Harri Latonen +358 40 733 7873 harri.latonen@algol.com