logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif

EN EKOLOGISK LÖSNING FÖR OLJESANERING

 

Den patenterade OilDeg-produktfamiljen är en produktinnovation som utvecklats i Finland för att förebygga och rengöra oljeutsläpp i vatten och bioremediering av oljekontaminerad jord. Produkterna kan användas för sanering av allt från små oljeutsläpp i vatten till förorenade markmassor på hundratals ton.

OilDeg och OilCatcher är säkra, ekologiska och effektiva oljeavvisande medel för oljeuppsamling och biorening av liknande föroreningar som har undkommit i naturen. Produkterna är lämpliga för rengöring av både mark- och vattenområden.

OilDeg

OilDeg är en säker, ekologisk och effektiv produkt för insamling och biologisk nedbrytning av oljor och andra föroreningar av oljetyp som har undkommit i naturen. Produktens ytaktiva egenskaper stoppar spridningen av oljeskador och förbättrar dess bindning till det absorberande materialet. Fördelen med OilDeg jämfört med konventionella rengöringsmetoder är att den kan användas direkt på ett förorenat ställe, vilket sparar på behovet av att transportera mark till reningsverk. Produkten förhindrar spridning av olja som har kommit in i jorden eller vattnet, medan näringsämnena som förpackas i produkten skapar gynnsamma förhållanden för naturligt förekommande mikrober för att bionedbryta oljan i kompostering.

Laboratorietester och fälttester har bevisat att OilDeg bryter ner 90% råolja inom tre månader.

OilCatcher

OilCatcher är en säker, ekologisk och effektiv produkt för sanering och biologisk nedbrytning av oljor och andra föroreningar av oljetyp som har undkommit i naturen. OilCatcher är lämplig för effektivt förebyggande och inneslutning av oljeutsläpp på land och vatten. Preparatets absorptionsförmåga är betydligt bättre än konventionella absorbenter. Produkten får oljan att dra sig tillbaka på ytan på vattnet, vilket minskar oljefilmens miljöpåverkan och underlättar oljeuppsamlingen. OilCatcher förbättrar filtreringen av oljigt vatten genom att konvertera oljan till en gelliknande form. Dessutom börjar biologisk nedbrytning av föroreningen omedelbart vid användning av OilCatcher.