logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif

Gruvindustrin

Våra kemikalier för gruvindustrin kommer från högt ansedda producenter:

  • Nedtryckare (depressants)
  • Xantater (xanthates, samlare)
  • Skumbildare (frothers)
  • Kopparsulfat
  • Zinksulfat
  • Natriummetabisulfit
  • Magnesiumoxid MgO
  • Europeisk cyanid

Algol Chemicals flexibla logistik- och lagertjänster garanterar tillförlitliga leveranser. Vi registrerar även kemikalier som importeras från utomeuropeiska länder i REACH.

 

 

Ta kontakt
Kent Bjur +46725713320 kent.bjur@algol.com Birgitta Bergén-Kavanto +358 50 5697 870 birgitta.bergen-kavanto@algol.com