logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif

Modern produktion garanterar hög kvalitet och renhet.

Ammoniaklösning

Även om vi är en relativt ny producent och leverantör av ammoniaklösning har vi på kort tid lyckats etablera oss i Skandinavien. Verksamheten på vår toppmoderna produktionsanläggning i Kvarntorp inleddes våren 2014.

Vårt råmaterial är ammoniakgas av standardkvaliteten 2.8 samt renat och demineraliserat processvatten med största möjliga mjukhet. Vår produktionsanläggning och våra cisterner är tillverkade av 100 procent rostfria material för att garantera hög renhet och kvalitet.

Koncentrationen på vår ammoniaklösning är 24,7 %, vilket gör den lämpad för alla användningsområden, till exempel minskning av NOx-utsläpp, köldmedium, processkemikalier och tvättmedel.

Vi levererar produkter med lastbil och tåg till hela Skandinavien.

 

Ta kontakt
Peter Martens +45 9394 8282 peter.martens@algol.com