logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif

Vi förbinder oss att följa kemiindustrins program för säkerhet, hälsa och miljö Responsible Care (Ansvar & Omsorg).

Vårt arbetssätt och certifikat

Vi tar hand om våra produkter från början till slut. Kemikalierna lagras, hanteras och transporteras med hänsyn till alla miljö- och säkerhetsaspekter. 

Vi upprätthåller och utvecklar personalens kompetens systematiskt och ser till att alla känner till kvalitets-, miljö- och säkerhetsaspekterna som påverkar arbetet. Vi säkerställer att våra produkter är säkra att hantera, transportera och använda. Återvinningen av förpackningar utvecklas och effektiviseras där det är möjligt och allt avfall hanteras i enlighet med bestämmelserna.

Algol Chemicals affärsområden är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001:2018 i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Vi förbinder oss med kemiindustrins program för säkerhet, hälsa och miljö "Responsible Care" (Ansvar & Omsorg).

Vårt mål är att kontinuerligt förbättra verksamheten samt att förebygga och eliminera risker för skador på människor, miljö eller egendom. Vi följer kontinuerligt upp och mäter våra framsteg mot detta mål. Vi svarar gärna på alla frågor om vår verksamhet.

Läs mer

Responsible Care hos Algol

Säkerhetsövning testar beredskapen

Säkerheten särskilt viktig vid återanvändning av kemikalieförpackningar

Kommunal avloppsrening för ett renare Östersjön

Ansvarsfull import av gruvkemikalier till Europa