logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif

Vi vill fortsätta att vara en pålitlig och kunnig partner för alla våra intressenter.

Våra värderingar

Vi delar samma värderingar med vårt moderbolag Algol. Våra värderingar har utvecklats till sin nuvarande form under vår långa historia och av vår starka företagskultur. De speglar vår nuvarande verksamhet, men samtidigt de utmanar oss att ta våra värdebaserade åtgärder ytterligare för att bekräfta att vår förmågan är i linje med våra partners förväntningar samt i enlighet med utvecklingen av vår milj

ANSVARSTAGANDE 

Vi är måna om våra kunders och samarbetspartners framgång. Vi tar ansvar för våra egna handlingar och för Algols framtid. 

SAMARBETE 

Vi jobbar tillsammans, både som team och i relation till alla externa intressenter. Samarbetet kännetecknas av entusiasm, respekt och engagemang. 

UTVECKLING 

Vi tror på kontinuerlig förbättring. Vi är smidiga, flexibla och öppna för nya idéer.