logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif

Vår berättelse

Algol Chemicals är en del av den finska Algolkoncernen. Algols historia börjar i Helsingfors år 1894 där Albert Goldbeck-Löwe började importera och sälja industrikemikalier som tjärat rep, linolja, metallprodukter och soda. År 1991 expanderade Algol utomlands, till en början i Estland och kort därefter övriga Baltikum, Ryssland och Skandinavien.  År 2016 etablerade sig Algol Chemicals på den snabbt växande distributörsmarknaden i Indien. Numera är Algol en internationell koncern med verksamhet i många branscher, men samtidigt ett finländskt familjeföretag.

Algol Chemicals erbjuder ett brett sortiment av industri- och specialkemikalier samt polymerer för industriella produktionsprocesser. Vi köper in våra produkter globalt och betjänar våra kunder lokalt. Algol Chemicals har ett enormt sortiment industrikemikalier från över hundra olika tillverkare. Vi sköter ungefär 40 000 leveranser till våra kunder varje år. Erfarenheten vi samlat under 120 verksamhetsår och vårt breda samarbetsnät hjälper oss betjäna över 3 000 industriföretag i tio olika länder. Vi satsar kontinuerligt på att förbättra våra produktportfölj och utvecklar samtidigt nya servicekoncept för att tillgodose våra kunders behov i alla lägen.