logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif
WPC - Hållbar och vacker kombination av trä och plast Träkompositer (Wood-plastic composites eller WPC:e... >>
Foderindustrin står inför hård vinter Den ovanligt heta sommaren orsakade torka i många ... >>
Lagstiftning avseende tillverkning av tvättmedel och rengöringsprodukter Idag kräver i princip all produktframställning att... >>
Aktuella trender i tvättmedels- och rengöringsmedelsindustrin Tvättmedels- rengöringsmedelsindustrin spelar en v... >>
Miljömärkta tvättmedel och rengöringsprodukter Begrepp som ”livscykeltänkande”, ”cirkulär ekonomi... >>
Att tänka på när man väljer Biocid Överallt där det finns fukt och en potentiell näri... >>
Vilka egenksaper kräver du av dina textilier? Är svaret alltid de bästa egenskaperna som finns a... >>
Cirkulär ekonomi främjar hållbar utveckling och konkurrenskraft Befolkningstillväxten och den ständigt ökande näri... >>
Kontroll inom energi och industrisektorn av utsläpp i luften och vatten >>
TMT 15: Ett säkert sätt att avlägsna tungmetaller från rökgaser och processvatten >>
5 viktiga faktorer att överväga när ni väljer leverantör Att strategiskt köpa in ingredienser är ett av de ... >>
Kundernas smak som drivkraft inom bageribranschen Bageriproduktsegmentet utgör en del av en efterfrå... >>
Den glutenfria trenden är här för att stanna Det är inte länge sedan som bokstäverna ”GF” på en... >>
Så håller du jämna steg med den förändrade miljölagstiftningen för kraftanläggningar Ökande utsläpp av kväveoxid, svaveldioxid, partike... >>


WPC - Hållbar och vacker kombination av trä och plast

Träkompositer (Wood-plastic composites eller WPC:er) fortsätter att bli allt mer populära alternativ till trä tack vare ett levande utseende kombinerat med låga underhållskrav. Den globala marknaden för WPC uppskattades 2017 till 4,01 miljarder USD, en siffra som förväntas växa avsevärt under de kommande fem åren.

WPC:er används som byggmaterial både inom- och utomhus – användningsområden som kräver multifunktionella material med både exceptionella mekaniska egenskaper och brandskydd, något som kan åstadkommas med hjälp av tillsatser vid kompositbearbetningen.

Träfibrer, polymerer och tillsatser

WPC är ett hybridmaterial som består av naturligt träfiber och plast. Fyllmedel som sågspån, pappersmassa och cellulosafiber blandas med ny eller återvunnen plast av exempelvis PE, PVC, PP eller ABS-plast. Träfibrer (eller trämjöl) som används som fyllmedel utgör vanligtvis mellan 50  och 80 % av materialet medan polymermaterialen fungerar som bindemedel.

Tillsatser, som färgämnen, armeringsmedel och smörjmedel, kan adderas för att förbättra slutproduktens egenskaper. På grund av kompositens unika sammansättning kan WPC tillverkas i en mängd format och dimensioner, som exempelvis i välvda och böjda former. På grund av deras höga innehåll av cellulosa kan WPC bearbetas på liknande sätt som trä, men de är motståndskraftiga mot fukt och röta.

WPC:er som består av PE och träfiber används framför allt i byggnader och strukturella komponenter. WPC:er som består av träfiber och PP används å andra sidan vanligen inom bilindustrin och till konsumentprodukter. Träfiber PVC skapar en WPC som vanligtvis används för tillverkning av fönster och altandäck. Kombinationen av ABS-plast och träfiber ger en WPC med flera olika användningsområden.

Valet av material beror i stora delar på vad tillverkaren föredrar och baseras på de allmänna egenskaperna hos varje komponent samt på tillgängligheten. Träfibern från lönn, ek och fur är vanligt.

Återvinningsbarhet, termisk stabilitet och styvhet

WPC:er delar många av träets egenskaper tack vare det höga innehållet av cellulosa från träfibrerna. Det kan därför bearbetas med samma processer, såsom hyvling, borrning och slipning. Spikar, skruvar och andra fästmaterial får ofta bättre grepp i WPC än i trä, vilket gör att mindre fästmaterial kan hålla bättre . Dessutom tål WPC vatten bättre jämfört med vanligt trä, och expansionen är minimal. Frånvaron av fukt inuti WPC ger också motståndskraft mot röta.

Tillsatser ger förbättrad prestanda

För att åstadkomma de olika egenskaperna som presenteras ovan måste det sätt på vilket träet bearbetas och vidhäftningen mellan materialen kontrolleras. Skillnaden i ytenergi mellan träet och polymer-matrisen avgör de slutliga fysikaliska egenskaperna hos kompositmaterialet. Ofta krävs en tillsats av ett kopplingsmedel för att åstadkomma en stark vidhäftning. Kopplingsmedlets uppgift är att få olika material (som plast och trä) att bilda en legering.

Algol Chemicals erbjuder ett brett sortiment tillsatser för att förbättra bearbetningsförhållanden och prestandan hos slutprodukten. Om ni letar efter kopplingmedel, antioxidanter, flamskyddsmedel, smörjmedel och vaxer, modifieringsmedel, pigment, titandioxid, UV-absorberare eller UV-stabilisatorer etc för användning med WPC är ni välkomna att kontakta oss.

Pseudonym
Rubrik
Meddelande