logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif
WPC - Hållbar och vacker kombination av trä och plast Träkompositer (Wood-plastic composites eller WPC:e... >>
Foderindustrin står inför hård vinter Den ovanligt heta sommaren orsakade torka i många ... >>
Lagstiftning avseende tillverkning av tvättmedel och rengöringsprodukter Idag kräver i princip all produktframställning att... >>
Aktuella trender i tvättmedels- och rengöringsmedelsindustrin Tvättmedels- rengöringsmedelsindustrin spelar en v... >>
Miljömärkta tvättmedel och rengöringsprodukter Begrepp som ”livscykeltänkande”, ”cirkulär ekonomi... >>
Att tänka på när man väljer Biocid Överallt där det finns fukt och en potentiell näri... >>
Vilka egenksaper kräver du av dina textilier? Är svaret alltid de bästa egenskaperna som finns a... >>
Cirkulär ekonomi främjar hållbar utveckling och konkurrenskraft Befolkningstillväxten och den ständigt ökande näri... >>
Kontroll inom energi och industrisektorn av utsläpp i luften och vatten >>
TMT 15: Ett säkert sätt att avlägsna tungmetaller från rökgaser och processvatten >>
5 viktiga faktorer att överväga när ni väljer leverantör Att strategiskt köpa in ingredienser är ett av de ... >>
Kundernas smak som drivkraft inom bageribranschen Bageriproduktsegmentet utgör en del av en efterfrå... >>
Den glutenfria trenden är här för att stanna Det är inte länge sedan som bokstäverna ”GF” på en... >>
Så håller du jämna steg med den förändrade miljölagstiftningen för kraftanläggningar Ökande utsläpp av kväveoxid, svaveldioxid, partike... >>


Vilka egenksaper kräver du av dina textilier?

Är svaret alltid de bästa egenskaperna som finns att tillgå eller de egenskaper som krävs för ett visst syfte? Egenskaper för det avsedda syftet är ofta det alternativ som förorsakar minst belastning på miljön.

”Varför kräva att en ytterjacka ska stå emot vatten och lera lika bra som tältet du använde när du var ute och campade? Vårdkläder och andra arbetskläder – som används för att skydda användaren från potentiellt farligt spill eller för att förhindra att man blir genomblöt när det regnar kraftigt – måste sannolikt vara mer vattenavvisande och tvättas oftare.”

Perfluorföreningar, eller PFC:er, har oslagbara egenskaper för nästan allt upptänkligt utomhus- och skyddsmaterial. Nackdelen är att PFC:er är mycket persistenta och många av dem har visat sig ha en hög bioackumulativ potential. När de väl hamnat i miljön stannar de kvar där länge. Långkedjade PFC:er ackumuleras i människokroppen via näringskedjan och genom direkt exponering. Det finns en viss oro för att PFC:er är hepatotoxiska, reproduktionstoxiska och cancerogena.

De PFC:er som erbjuds idag av ledande företag som Archroma, med sin kortkedjade C6-baserade Nuva® N-serie, har utvecklats för att eliminera PFOA (perfluoroktansyra), en tillverkningsbiprodukt som är oönskad eftersom den har potential att stanna kvar i miljön. Dessutom har de första helt fluorfria medlen för vattenavvisande behandling utvecklats, t.ex. Archromas Smartrepel®. Egenskaperna hos de här produkterna ger ännu inte samma beständighet som PFC:er men de är ett bra och hållbart alternativ för användningsområden, där mindre är bra nog.

Pseudonym
Rubrik
Meddelande