logo-algol.png
Close search banner

Sökningen riktar sig till produkter av Algol Chemicals

spinner.gif
Vad innebär Brexit för kemibranschen? Vid folkomröstningen 2016 röstade en majoritet av ... >>
Vad är en UFI? Och var och när behövs den? Ett omdiskuterat ämne i kemiindustrin just nu är d... >>
Miljövänliga ytbehandlingar – verklighet, framtid eller dröm? Förväntningarna inför European Coatings Show 2019 ... >>
Härdplastanvändning – bättre kvalitet genom tillsatser Ytdefekter är vanliga men ofta oönskade egenskape... >>
Hur kan man hantera avfall i metallbehandlingsindustrin? >>
Helautomatisk avlägsning av järn i flussbad 2 april 2019 installerades, som den första av sitt... >>
Hur kommer TiO2-marknaden att utvecklas, och vilka faktorer styr utvecklingen? Enligt flera källor förutspås den globala marknade... >>
WPC - Hållbar och vacker kombination av trä och plast Träkompositer (Wood-plastic composites eller WPC:e... >>
Foderindustrin står inför hård vinter Den ovanligt heta sommaren orsakade torka i många ... >>
Lagstiftning avseende tillverkning av tvättmedel och rengöringsprodukter Idag kräver i princip all produktframställning att... >>
Aktuella trender i tvättmedels- och rengöringsmedelsindustrin Tvättmedels- rengöringsmedelsindustrin spelar en v... >>
Miljömärkta tvättmedel och rengöringsprodukter Begrepp som ”livscykeltänkande”, ”cirkulär ekonomi... >>
Att tänka på när man väljer Biocid Överallt där det finns fukt och en potentiell näri... >>
Vilka egenksaper kräver du av dina textilier? Är svaret alltid de bästa egenskaperna som finns a... >>
Cirkulär ekonomi främjar hållbar utveckling och konkurrenskraft Befolkningstillväxten och den ständigt ökande näri... >>
Kontroll inom energi och industrisektorn av utsläpp i luften och vatten >>
TMT 15: Ett säkert sätt att avlägsna tungmetaller från rökgaser och processvatten >>
5 viktiga faktorer att överväga när ni väljer leverantör Att strategiskt köpa in ingredienser är ett av de ... >>
Kundernas smak som drivkraft inom bageribranschen Bageriproduktsegmentet utgör en del av en efterfrå... >>
Den glutenfria trenden är här för att stanna Det är inte länge sedan som bokstäverna ”GF” på en... >>
Så håller du jämna steg med den förändrade miljölagstiftningen för kraftanläggningar Ökande utsläpp av kväveoxid, svaveldioxid, partike... >>


Miljövänliga ytbehandlingar – verklighet, framtid eller dröm?

Förväntningarna inför European Coatings Show 2019 var höga. Seminarieämnena, liksom produktpresentationerna, var fulla av termer som hållbarhet, förnybara råvaror, låg VOC och lågt koldioxidavtryck. I själva verket var det endast enstaka företag som presenterade några produkter som verkligen var grönare.

Hållbarhet, låga utsläpp, cirkulär ekonomi och förnybara råvaror är definitivt heta ämnen inom färgindustrin. Seminariedeltagarna på ECS rankade hållbarhet som den tredje viktigaste drivkraften för R&D. Det främsta motivet för hållbarhet var ansvar för vår planet och för mänskligheten (55 %) följt av efterfrågan från kunderna (46 %). Detta återspeglades även i svaren på frågan om det viktigaste regelverket, där en klar majoritet (68 %) ansåg att det är REACH, följt av Biociddirektivet (26 %) och Ecolabel (23 %).

Enligt flera talare på ECS-seminarierna är helt miljövänliga kemikalier för färgtillverkning fortfarande en dröm, men en realistisk sådan. Flera företag utvecklar redan grönare motsvarigheter till traditionella produkter i form av tillsatser. De är enkla att integrera och kräver inte förändringar av processen. Utmaningen består i att byta ut alla beståndsdelarna i en ytbeläggning till miljövänliga alternativ – något som är ett måste för att få en helt miljövänlig produkt – eftersom det ofta påverkar produktens egenskaper.

Det första RoHS-direktivet (Restriction of the use of certain Hazardous Substances) introducerades av EU i februari 2003. Det kom som ett svar på det arbete som uträttats av organisationer som LEED och Energy Star och syftet var att ersätta och begränsa användningen av farliga kemiska ämnen. Regelverket drev på borttagningen av utvalda tungmetaller som bly, kadmium och hexavalent krom från produkter över hela världen. 2013 introducerade LEED version 4 av sitt regelprogram och höjde då nivån för transparens och ansvarsutkrävande inom konstruktion och underhåll av byggnader. LEED v4 satte nya standarder för redovisning av material inom byggprodukter och metoder för att säkerställa kvaliteten i framtidens miljömässigt fokuserade byggande. Idag har Living Building Challenge utvecklats till att bli ett av de mest avancerade certifieringsprogrammen inom branschen och man ställer de högsta kraven för hållbara byggprocesser och -produkter.

Utöver de förändringar som har gjorts på grund av de skärpta regleringarna har många företag på eget initiativ etablerat hållbarhetsmål och implementerar miljöarbete i sin verksamhet. Exempelvis gör ledande färgtillverkare stora framsteg mot att minimera avfall och förbättra energisystemen i sina fabriker genom att minska bränsleförbrukningen inom distributionen, använda förnybara råvaror som soja- och solrosolja i färger, förbättra produktförpackningar med återvunna material och utrusta lastbilar med motorer för biodiesel.

Nya tekniska framsteg inom miljömässigt ansvarsfulla beläggningar har också gjort att en ny generation inomhusprodukter har introducerats på marknaden. Produkterna har egenskaper som ännu bättre tålighet, exklusivt utseende eller förenklad applicering. Vissa miljömässigt ansvariga färger innehåller även antimikrobiella egenskaper som ökar motståndskraften mot mögel och andra mikrober vilket ger ett fräscht intryck under längre tid. Vid användning på golv ger dessa färger ett motstånd mot fläckar som är bättre än de keramiska beläggningar som finns på marknaden. De förhindrar poleringsmärken och tål upprepad rengöring utan synlig nötning vilket gör dem idealiska för offentliga ytor med hög trafik. VOC-beläggningar uppdateras och förbättras hela tiden och vi kan förvänta oss att få se produkter med ännu bättre slitstyrka och som är ännu enklare att applicera efterhand som VOC-regleringar och kundernas efterfrågan driver på marknaden.

Efter hand som miljöreglerna förändras måste företagen inom färg-, lim- och byggindustrin fokusera på att utveckla produkter som inte bara uppfyller alla regler utan även kundernas krav på prestanda. Och eftersom VOC-regleringarna ständigt förändras så kräver de olika standarderna att färg- och beläggningsprodukterna uppfyller de mest restriktiva VOC-regleringarna. Dessa regleringar är inte skrivna i sten utan ändras nästan varje år, vilket innebär att efter hand som reglerna ändras och skärps så börjar vissa färgtyper försvinna från butikshyllorna, och nya färgspecifikationer måste tas fram.

Hållbarhet är en av Algol Chemicals grundläggande principer; vi försöker hela tiden utveckla vår verksamhet så att den belastar naturen mindre och öka vårt stöd för den cirkulära ekonomin. Under våren 2019 har vi samlat alla produkter med hållbarhetsfokus i vårt utbud under rubriken ”Green box” för att hjälpa våra kunder att fatta grönare beslut.

Pseudonym
Rubrik
Meddelande