Övriga tjänster

Algol Chemicals är mer än bara råmaterial och logistik. Våra experter är specialiserade på olika industrigrenar och rådgivning är en viktig del av deras arbete.

I Finland erbjuder vi bland annat följande tjänster:

  • Specialistsupport om korrekt hantering, användning och förvaring av produkterna
  • REACH-konsultering
  • Avhämtning, återvinning och kassering av containrar och transportbehållare
  • Tappning
  • Private Labelling

Vi berättar gärna mer om våra specialisttjänster.