Våra leverantörer är välkända marknadsledare inom sin bransch

Polymerer, plast- och gummiindustri

Vi är specialiserade på olika tillsatser och hjälpkemikalier som används i plastindustrin. Vi har ett brett produktutbud av till exempel:

  • brandhämmare
  • antioxidanter
  • UV-stabilisatorer
  • processhjälpmedel
  • elastomerer
  • kolvätehartser

Våra leverantörer är välkända marknadsledare inom sin bransch och våra logistik- och lagertjänster garanterar tillförlitliga och flexibla leveranser. 

Ta kontakt
Henrik Maack +46 10 496 94 09 henrik.maack@algol.com Sverker Welin +46 10 496 9403 sverker.welin@algol.com