Vattenbehandling

Kemikalier för vattenbehandling från en tillförlitlig finländsk specialist. Omfattande produktutbud från högt ansedda europeiska tillverkare. Vi erbjuder även teknisk support för exempelvis användning och förvaring av produkterna. Våra specialister hjälper dig att hitta de bästa produkterna för dina behov.

Vi erbjuder bland annat: 

  • Fällningskemikalier: polyaluminiumklorid, PAC, PAX och aluminiumsulfat
  • Fällningskemikalier: järnbaserade PIX-produkter och Ferix-3
  • Fennofloc A och F
  • Desinfektionskemikalier: natriumhypoklorit, väteperoxid
  • Buffertlösningar, pH-justering, syror och lut
  • Biocider, permanganat, aktivt kol
  • Ett brett utbud av specialkemikalier

 

 

Kontakta oss
Vaidotas Kizelevičius +370 37 373 219 vaidotas.kizelevicius@algol.com
Kontakta oss
Vaidotas Kizelevičius +370 37 373 219 vaidotas.kizelevicius@algol.com
Kontakta oss
Vaidotas Kizelevičius +370 37 373 219 vaidotas.kizelevicius@algol.com
Kontakta oss
Timo Salonen +358 9 5099 436 timo.salonen@algol.com
Kontakta oss
Timo Salonen +358 9 5099 436 timo.salonen@algol.com
Kontakta oss
Carina Gustafsson +46 70 855 75 85 carina.gustafsson@algol.com
Kontakta oss