Rökgasrening

Kraven på avgas- och rökgasrening har skärpts avsevärt på senare år inom både trafik och industri. Luftföroreningar som kväve- och svaveloxider orsakar bland annat luftvägssjukdomar och försurning. Algol Chemicals bidrar till en bättre livskvalitet och miljö genom att leverera kemikalier för små och stora applikationer:

  • Minskning av kväveoxidutsläpp från trafik och förbränningsanläggningar (ammoniak- och urealösningar)
  • Syror, baser, neutraliseringskemikalier
Kontakta oss
Torbjörn Kjellner +46 19 58 57 01 torbjorn.kjellner@algol.com Harri Latonen +358 40 733 7873 harri.latonen@algol.com
Kontakta oss
Torbjörn Kjellner +46 19 58 57 01 torbjorn.kjellner@algol.com Harri Latonen +358 40 733 7873 harri.latonen@algol.com
Kontakta oss
Torbjörn Kjellner +46 19 58 57 01 torbjorn.kjellner@algol.com Harri Latonen +358 40 733 7873 harri.latonen@algol.com
Kontakta oss
Vaidotas Kizelevičius +370 37 244 744 vaidotas.kizelevicius@algol.com
Kontakta oss
Vaidotas Kizelevičius +370 37 244 744 vaidotas.kizelevicius@algol.com
Kontakta oss
Vaidotas Kizelevičius +370 37 244 744 vaidotas.kizelevicius@algol.com
Kontakta oss
Ilkka Arvola +358 40 533 7884 ilkka.arvola@algol.com Harri Latonen +358 40 733 7873 harri.latonen@algol.com
Kontakta oss