NY INNOVATION inom oljesanering

Algol Chemicals presenterar OilDeg – en patenterad produktfamilj för sanering av vatten- och markområden som förorenats av oljeutsläpp med en bioremedieringsmetod. OilDeg kan användas för sanering av allt från små oljeutsläpp i vatten till förorenade markmassor på hundratals ton.

OilDeg har ytaktiva egenskaper som förhindrar att oljan sprids i vatten eller mark samtidigt som produktens katalytiska egenskaper och näringsämnen skapar gynnsamma förhållanden för naturliga mikrober att bryta ned oljan biologiskt.

 

Ta kontakt
Harri Latonen +358 40 733 7873 harri.latonen@algol.com