Pappersindustri

Vi erbjuder ett brett sortiment kemikalier och specialkemikalier till massa-, pappers- och kartongindustrin. Vi har kemikalier för olika användningsområden från process- och tvättkemikalier till vatten- och avloppsrening och värmebärare.

Genom oss får du tillgång till produkter och expertis från välkända europeiska tillverkare samt Algol Chemicals egen specialistsupport. Vårt sortiment uppdateras kontinuerligt i samråd med våra kunder och vårt globala kontaktnät.

 

Kontakta oss
Ilkka Arvola +358 40 533 7884 ilkka.arvola@algol.com
Kontakta oss
Vaidotas Kizelevičius +370 37 373 219 vaidotas.kizelevicius@algol.com
Kontakta oss
Vaidotas Kizelevičius +370 37 373 219 vaidotas.kizelevicius@algol.com
Kontakta oss
Vaidotas Kizelevičius +370 37 373 219 vaidotas.kizelevicius@algol.com Priit Päeva +372 605 6016 priit.paeva@algol.com
Kontakta oss
Torbjörn Kjellner +46 19 58 57 01 torbjorn.kjellner@algolchemicals.se
Kontakta oss
Torbjörn Kjellner +46 19 58 57 01 torbjorn.kjellner@algolchemicals.se
Kontakta oss
Torbjörn Kjellner +46 19 58 57 01 torbjorn.kjellner@algolchemicals.se
Kontakta oss