Gruvindustrin

Våra kemikalier för gruvindustrin kommer från högt ansedda producenter:

  • Nedtryckare (depressants)
  • Xantater (xanthates, samlare)
  • Skumbildare (frothers)
  • Kopparsulfat
  • Zinksulfat
  • Natriummetabisulfit
  • Magnesiumoxid MgO
  • Europeisk cyanid

Algol Chemicals flexibla logistik- och lagertjänster garanterar tillförlitliga leveranser. Vi registrerar även kemikalier som importeras från utomeuropeiska länder i REACH.

 

 

Kontakta oss
Priit Päeva +372 605 6016 priit.paeva@algol.com Alvils Brants +371 67796 888 alvils.brants@algol.com Vaidotas Kizelevičius +370 37 373 219 vaidotas.kizelevicius@algol.com
Kontakta oss
Alvils Brants +371 67796 888 alvils.brants@algol.com Vaidotas Kizelevičius +370 37 373 219 vaidotas.kizelevicius@algol.com
Kontakta oss
Alvils Brants +371 67796 888 alvils.brants@algol.com Vaidotas Kizelevičius +370 37 373 219 vaidotas.kizelevicius@algol.com
Kontakta oss
Antonina Kot +380 44 501 9805 antonina.kot@algol.com
Kontakta oss
Kent Bjur +46725713320 kent.bjur@algol.com Birgitta Bergén-Kavanto +358 50 5697 870 birgitta.bergen-kavanto@algol.com
Kontakta oss
Kent Bjur +46725713320 kent.bjur@algol.com
Kontakta oss
Birgitta Bergén-Kavanto +358 50 5697 870 birgitta.bergen-kavanto@algol.com
Kontakta oss
Birgitta Bergén-Kavanto +358 50 5697 870 birgitta.bergen-kavanto@algol.com
Kontakta oss