Vi förbinder oss att följa kemiindustrins program för säkerhet, hälsa och miljö Responsible Care (Ansvar & Omsorg).

Vårt arbetssätt

Vi tar hand om våra produkter från början till slut. Kemikalierna lagras, hanteras och transporteras med hänsyn till alla miljö- och säkerhetsaspekter. Därför satsar vi kraftigt på service och logistik.

Vi upprätthåller och utvecklar personalens kompetens systematiskt och ser till att alla känner till kvalitets-, miljö- och säkerhetsaspekterna som påverkar arbetet. Vi säkerställer att våra produkter är säkra att hantera, transportera och använda. Återvinningen av förpackningar utvecklas och effektiviseras där det är möjligt och allt avfall hanteras i enlighet med bestämmelserna.

Algol Chemicals har haft kvalitetscertifikat enligt ISO 9002 sedan år 1993 och miljöcertifikat enligt ISO 14001 sedan 1997. År 2003 certifierades Algol Chemicals även enligt ISO 9001:2000. Vi förbinder oss att följa kemiindustrins program för säkerhet, hälsa och miljö Responsible Care (Ansvar & Omsorg).  Algol Chemicals Ab är medlem i FECC (European Association of Chemical Distributors). Vi förbinder oss att uppfylla de krav som EU:s nya kemikalielagstiftning (REACH) ställer i enlighet med FECC:s instruktioner.

Vårt mål är att kontinuerligt förbättra verksamheten samt att förebygga och eliminera risker för skador på människor, miljö eller egendom. Vi följer kontinuerligt upp och mäter våra framsteg mot detta mål. Vi svarar gärna på alla frågor om vår verksamhet.


Lue lisää:
Käytännön turvallisuusharjoituksella toimintatavat testiin

Kemikaalipakkauksien uudelleenkäytössä turvallisuus huomioitava erityisesti

Itämeri kuntoon kunnallisia jätevesiä puhdistamalla

Vastuullisuus kaivoskemikaalien tuonnissa Eurooppaan

Lue lisää yritysvastuustamme Algol-konsernin kotisivulta