OilDeg har bevisats kunna bryta ned råolja till 90% på tre månader.

OilDeg

EN EKOLOGISK LÖSNING FÖR OLJESANERING

OilDeg är en miljövänlig produkt för uppsamling och biologisk nedbrytning av olja, andra liknande kolväten och organiska föroreningar i naturen. OilDeg är resultatet av omfattande laboratorie- och fälttester. Produkten hindrar oljan från att spridas och gör den lättare att absorbera.

OilDeg startar en snabb biologisk nedbrytning av kolväten och kan användas i komposter, på mark eller i vatten. OilDeg har bevisats kunna bryta ned råolja till 90 procent på tre månader.

Kontakta oss för mer information!

Ta kontakt
Harri Latonen +358 40 733 7873 harri.latonen@algol.com